Trivselsmåling - fra indsigt til handling
Rekruttering - Hos jer eller hos os
Ansæt den rigtige - første gang
Din HR-partner
Outsource hele eller dele af HR-opgaven

Trivselsmåling

Øget produktivitet, øget kundetilfredshed, lavere sygefravær, bedre samarbejde på tværs af afdelinger, er blot nogle af de fordele der er ved at arbejde målrettet og struktureret med at optimere medarbejdernes motivation og tilfredshed.

Din HR-partner

Opnå bedre forretningsresultater og større arbejdsglæde med mindHRs ukomplicerede og let-anvendelige HR-løsninger. Alle koncepter, processer og værktøjer tilpasses virksomhedens behov og aktuelle situation. 

Rekruttering

En professionel rekrutteringsproces er afgørende for virksomhedens omdømme og skal sikre, at alle kandidater – også de som ikke får jobbet – har en god oplevelse og et godt indtryk af virksomheden.

Resultater & trivsel hånd-i-hånd

  • Når vi ved hvad der forventes af os, og vi har konkrete mål, for det vi skal lave og opnå
  • Når vi har mulighed for at lave det, vi er bedst til
  • Når vi får løbende feedback og anerkendelse
  • Når vi har mulighed for at udvikle os og blive bedre til det, vi er gode til.

Forretningsdrevet HR

HR starter og slutter i forretningen. Hos mindHR tager HR-aktiviteterne afsæt i forretningen, virksomhedens behov og aktuelle situation, med det overordnede formål at skabe resultater og trivsel.
 
 

Performancekultur

En sund performancekultur er kendetegnet ved lige dele præstationsmål, lige dele udviklingsmål og ledere som er dygtige til at give løbende feedback og anerkendelse.
Susanne Kjær Eskildsen | Kirkebakken 44B, 8330 Beder - Denmark | Tlf.: +45 4182 6093 | eskildsen@mindhr.dk